Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Reciklažno dvorište Zlatar – Reciklažno dvorište Zlatar
Projekt grada Zlatara

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini

Projekt se provodi s ciljem unaprjeđenja gospodarenja otpadom, smanjenja količine otpada, pridonošenja zaštiti okoliša te zaustavljanju otvaranja novih divljih odlagališta.

Nositelj projekta: Grad Zlatar
Ukupna vrijednost: 4.575.557,30 HRK
Bespovratna sredstva: 3.706.619,83 HRK
Sredstva prijavitelja: 868.937,47 HRK
Razdoblje provedbe: 28.10.2020.-28.10.2022.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Zlatara.

Uz edukativni materijal Grada Zlatara, za Vašu djecu pripremili smo i bojanku, a video možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme: četvrtkom od 14 do 19 sati, subotom od 8 do 12 sati (otvoreno od 6.4.2024.)

Svrha projekta

Brinemo o svom Zlataru

Projektom se želi riješiti problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati. Želimo doprinijeti smanjenju opasnog i neopasnog otpada, gospodarenju njime te ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu.

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini bit će na raspolaganju svim stanovnicima Zlatara. U sklopu projekta planira se postavljanje 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta, 3 rolokontejnera, 32 m3 za glomazni otpad. Ukupna površina reciklažnog dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu.

Reciklažno dvorište će se izgraditi za potrebe Grada Zlatara, odnosno 19 naselja unutar Grada te za ukupno 6.096 stanovnika, u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izgradnjom će se osigurati zasebno prikupljanje sirovina, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Rezultati projekta su izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište, informirano 4572 stanovnika tj. 75% od ukupnog broja stanovnika u 19 naselja kroz edukativne edukacije. Također, očekuje se odlaganje 35 tona otpada u godini dana nakon završetka projekta.

 

Cilj projekta

Reciklažno dvorište će se izgraditi u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i svrhu zaštite okoliša. Izgradnjom će se osigurati zasebno prikupljanje sirovina, obrada, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Cilj je unaprijediti gospodarenje otpadom na području Grada Zlatara, smanjiti količinu otpada, pridonijeti zaštiti okoliša te zaustaviti otvaranja novih divljih odlagališta. Ovim projektom riješit će se problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje otpada i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati.

 

Aktivnosti

  • Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta
  • Informativno-edukativne aktivnosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

 

Kontakt osoba:
Grad Zlatar, gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek
+385 49 466-627

Rezultati

Očekivani rezultati projekta

 

  • 1 izgrađeno reciklažno dvorište
  • Provedeno 6 različitih izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području Grada Zlatara (javna tribina (1x), video film (1x), radio emisije (4x), edukativne bojanke (650 kom), brošure (2.000 kom) i letci (2.000 kom))
  • 75% stanovništva obuhvaćenom provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima
  • 6.096 stanovnika ima mogućnost odlaganja otpada na reciklažnom dvorištu
  • Prikupljeno 35 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine nakon upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta
Novosti o projektu

Pratite razvoj projekta

Donosimo novosti vezane za izgradnju reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini.

6. listopada 2022. reciklažno dvorište i službeno je počelo s radom te je na raspolaganju svim stanovnicima 19 naselja unutar Grada Zlatara.

Postavljeni temelji Reciklažnog dvorišta, a na površini 3.600 m2 postavit će se ukupno 27 različitih kontejnera, jedna preša za kartonsku ambalažu te tri klimatizirana natkrivena spremišta. Čak 32 m3 predviđeno je za glomazni otpad.

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.