Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Reciklažno dvorište Zlatar – Reciklažno dvorište Zlatar
Projekt grada Zlatara

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini

Projekt se provodi s ciljem unaprjeđenja gospodarenja otpadom, smanjenja količine otpada, pridonošenja zaštiti okoliša te zaustavljanju otvaranja novih divljih odlagališta.

Svrha projekta

Brinemo o svom Zlataru

Projektom se želi riješiti problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati. Želimo doprinijeti smanjenju opasnog i neopasnog otpada, gospodarenju njime te ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu.

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini bit će na raspolaganju svim stanovnicima Zlatara. U sklopu projekta planira se postavljanje 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta, 3 rolokontejnera, 32 m3 za glomazni otpad. Ukupna površina reciklažnog dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu.

Novosti o projektu

Pratite razvoj projekta

Donosimo novosti vezane za izgradnju reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini.

Postavljeni temelji Reciklažnog dvorišta, a na površini 3.600 m2 postavit će se ukupno 27 različitih kontejnera, jedna preša za kartonsku ambalažu te tri klimatizirana natkrivena spremišta. Čak 32 m3 predviđeno je za glomazni otpad.

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.