Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Odaberi zelenu stranu – recikliraj – Reciklažno dvorište Zlatar

Odaberi zelenu stranu – recikliraj

Autor: mediaval
event 13.09.2022.

Emisija o održivom i odgovornom gospodarenju otpadom na području Grada Zlatara. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U četiri emisije održivom i odgovornom gospodarenju otpadom na području Grada Zlatara – Odaberi zelenu stranu – recikliraj, građani su se upoznali s razlikom između smeća i otpada, redom prvenstva gospodarenja otpadom, načinima kako spriječiti nastanak otpada, važnosti recikliranja i reciklažnih dvorišta te osnovnim informacijama o projektu izgradnje reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda.


EMISIJA 1:

EMISIJA 2:

EMISIJA 3:

EMISIJA 4:

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.