Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započeli pripremni radovi za izgradnju Reciklažnog dvorišta kojime se potiče zeleni način života – Reciklažno dvorište Zlatar

Započeli pripremni radovi za izgradnju Reciklažnog dvorišta kojime se potiče zeleni način života

Autor: porilookAdmin
event 27.04.2021.

Postavljeni temelji Reciklažnog dvorišta, a na površini 3.600 m2 postavit će se ukupno 27 različitih kontejnera, jedna preša za kartonsku ambalažu te tri klimatizirana natkrivena spremišta. Čak 32 m3 predviđeno je za glomazni otpad.

Vrijednost projekta iznosi 4.575.557,30 kuna, a njegov je cilj unaprijediti gospodarenje otpadom, pridonijeti smanjenju količine otpada i zaštiti okoliša te zaustaviti otvaranje divljih odlagališta na području Grada Zlatara. Također, u okviru projekta osigurat će se zasebno prikupljanje sirovina i njihova obrada, a čime će se zaokružiti proces sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Reciklažno dvorište će se izgraditi za potrebe Grada Zlatara, odnosno 19 naselja unutar Grada: Belec, Borkovec, Cetinovec, Donja Batina, Donja Selnica, Ervenik Zlatarski, Gornja Batina, Gornja Selnica, Juranščina, Ladislavec, Martinščina, Petruševec, Ratkovec, Repno, Ščrbinec, Vižanovec, Završje Belečko, Zlatar i Znož.

Provedba projekta doprinijet će smanjenju opasnog i neopasnog otpada koje se odlaže na odlagalištu te će tako doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu.

*Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.