Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility H2 naslov ide ovdje lorem ipsum dolor sit amet consectetur – Reciklažno dvorište Zlatar
Objavljeno 10.04.2021.

H2 naslov ide ovdje lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Autor: porilookAdmin
event 21.04.2021.
clanak
Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.